Kwaliteit: waarborg

Privacy en klachtenregeling

Uw persoonlijke gegevens zijn te altijd strikt vertrouwelijk. De huisarts, die u naar mij verwees, stuur ik na het kennismaklngsgesprek een aanmeldingszorgmail, waarin ik bevestig, dat  U inderdaad in behandeling bent. Bij beëindiging van de behandeling, ontvangt de huisarts opnieuw een zorgmail ter afsluiting. Alle andere informatie aan derden geef ik uitsluitend na schriftelijke toestemming van U als cliënt. 

Het privacystatement van mijn praktijk vindt u hier.
 
 
Mijn praktijk is aangesloten bij:
 
  • Het Nederlands Instituut van Psychologen NIP onder nummer NI-00004350IP
  • De Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen LVE onder nummer 0806
  • Stichting Benchmark GGZ zie link
Alle eerstelijnspsychologen aangesloten bij de LVE,  vallen automatisch onder haar klachtenregeling en voldoen daarbij aan de wettelijke verplichting.  Cliënten met een klacht kunnen direct terecht bij de klachtenfunctionaris van de LVE. Deze klachtenfunctionarissen zijn zodanig getraind dat zij -naast de eerste klachtopvang- tevens een bemiddelende rol kunnen spelen bij de klachtafhandeling. Zie de website van de LVE, www.lve.nl, waar u ook alle verdere informatie kunt vinden over de eerstelijnspsychologie.
 
 De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) beschermt patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door zorgverleners.  Klik hier voor meer informatie. 
 
              Mijn registratienummer in het BIG-register is 49049 828 625.
 

Kwaliteitsstatuut

Zie link

Keurmerk

Pagina 1 en Pagina 2

 
Aanmelden

Door op onderstaande button te klikken kunt u zich aanmelden voor                  mijn praktijk.             
                     
Contact

Voor algemene vragen kunt u mij bereiken op het telefonisch                                spreekuur maandag t/m
                vrijdag van 17.00-18.00 uur.
                Tel:070-3977728
 
Clientenwaardering

Cliënten waarderen mij zo:


                        op